Back to main website

scissors

Modelica je simulační, nikoli programovací, jazyk pro simulace komplexních dynamických systémů. Všude tam, kde potřebujeme simulovat dynamická chování systémů. Rostoucí komplexita moderních produktů a projektů vyžaduje jednoduché a přitom univerzální simulační prostředí pro interdisciplinární simulace dynamických systémů. Takové simulace nám umožní produkt vyzkoušet a optimalizovat ještě před fyzickým prototypem. Tím dosáhneme zkvalitnění produktu při současném znatelném zkrácení doby vývoje a s menším počtem fyzických prototypů.Unikátní vlastnosti jazyka Modelica v prostředí Dymola představují nové a revoluční řešení pro modelování a simulace. Je možné simulovat dynamické chování a komplexní interakce mezi systémy z mnoha inženýrských domén, jako mechanické, elektrické, termodynamické, hydraulické, termální a řídící systémy dohromady. Tím umožňují uživatelům tvořit integrovanější modely, které blíže popisují realitu.

bmw

Modelica není určena pro simulace metodou konečných prvků – od toho jsou jiné nástroje. Ale například interakci řídícího systému s tlakovým okruhem parovodní tepelné elektrárny je ideální problém pro Modelicu.

Pro časté aplikace nabízí Modelica mnoho knihoven, některé z nich jsou OpenSource, jiné komerčně dostupné. Několik vybraných knihoven

 • Modelica Standard Library je distribuovaná spolu s Dymolou a obsahuje množství základních komponent z mnoha oblastí.
 • PowerSystems je další OpenSource knihovnou určenou k simulacím elektrických zdrojů.
 • Hydro Power Library – komerční knihovna od Modelon k simulaci vodních elektráren
 • Power Train Library – komerční knihovna od Modelon k simulacím elektrických vlakových souprav a převodovek
 • Vehicle Dynamics Library – komerční knihovna ke zkoumání dynamiky a jízdních vlastností vozidel
libraries

Knihovny Modelica

Vlastnosti jazyka Modelica

 • Simulační jazyk interdisciplinární simulace dynamických komplexních fyzikálních systémů – objektový, vizuální, akauzální, jazyk založený na rovnicích.
 • otevřený modelovací (nikoli programovací) jazyk. Standard jazyka udržuje Modelica Association, asociace firem a vývojářů prostředí. Existuje více prostředí, avšak Dymola je industry standard.
 • Hierarchický vizuální návrh modelů
 • Množství knihoven
 • Propojitelnost na mnoho prostředí, buďto přímo, nebo prostřednictvím FMI, přes nějž je možné přenos modelů i kosimulace mezi množstvím simulačních prostředí. 
 • Nabízí další vývojový krok v alikacích systémových simulací – od Fotran, přes Simulink až po Modelicu. Pro srovnání doporučujeme naši přehledovou přednášku Od simulinkových sítí k Modelice.
princip

Vizuální návrh systému umožňuje pracovat s grafickou abstrakcí a přitom mít plnou kontrolu nad chováním prvků přístupem k jejím rovnicím.

 

Dymola

Dymola je nejrozšířenější profesionální prostředí pro vývoj v jazyce Modelica. Je součástí portfolia Dassault Systemes Catia Systems Engineering.

 • Prostředí Dymola 2014 a pozdější implementuje nejnovější standard Modelica 3.3 a FMI 2.0 interface.
 • Jednoduché a praktické rozhraní pro tvorbu modelů v jazyce Modelica.
 • Jednodušší a rychlejší tvorba modelu díky pokročilým knihovnám speciálně pro prostředí Dymola
 • Chcete se dozvědět více o produktu Dymola? Kontaktujte nás!

systems

Integrace do CATIA Systems v6

V nových verzích CATIA v6 a 3DExperience platform je možnost díky Dynamic Behavior Modeling Workbench přímo integrovat editor jazyka Modelica a rozpohybovat tak celý virtuální prototyp.

 

catia

Modelica v prostředí CATIA jako rozšíření Dynamic Model Behavior Workbench

Standard FMI

Modelica je jedním z hlavních hybatelů standardu FMI (functional mockup interface), což je rozhranní určeno k přenosu modelů mezi prostředími a k jejich kosimulaci.

 

 

Výhody jazyka Modelica oproti jiným řešením

[Stáhněte si informační leták]

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.