Back to main website

cc

Firma Creative Connections poskytuje grafické a IT služby a působí jako spin-off Laboratoře biokybernetiky, 1. lékařské fakulty univerzity Karlovy. V rámci této laboratoře se již od roku 1995 věnujeme vývoji fyziologických modelů a výukových simulátorů.


 

Jelikož jde o simulace velice komplexních systémů, začali jsme již v roce 2008 používat jazyk Modelica. Od té doby pravidelně o jazyku Modelica publikujeme.


 

Hummod – Golem edition

Věnujeme se též vývoji nejkomplexnějšího modelu lidské fyziologie – Hummod. Podíleli jsme se na projektu, jejímž cílem bylo reimplementovat Hummod v jazyce Modelica a dále spolupracujeme na jeho vylepšení. Pro zrychlení tvorby fyziologických modelů jsme vyvinuli knihovnu Physiolibrary, oceněnou první cenou Modelica Free Library Award na 10. Modelica konferenci


 

fel

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT náš tým vyučuje již od roku 2011 povinný předmět Modelování a simulace, který je v praktické části zaměřen právě na jazyk Modelica.


 

creative_certification  Creative Connections od roku 2014 partner Dassault Systémes

 

Od roku 2012 spolupracujeme s firmou Dassault Systémes, s níž mimojiné pořádáme každoroční seminář Modelica pro simulace (slajdy z let 20122013, 2015). V roce 2015 jsme se stali partnery pro výuku produktu Dymola, nejpokročilejšího simulačního prostředí jazyka Modelica.


 

dymula

Prostředí Dymola od Dassault Systémes

Zároveň poskytujeme externí poradenství a školení v oblastech Modelica / Dymola. 

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.