Back to main website

Modelica podpora

Jako první v Česku nabízíme konzultace, technickou podporu, outsourcing a zakázkový vývoj knihoven pro jazyk Modelica a prostředí Dymola.

Modelica semináře

Již od roku 2012 pořádáme jednou za dva roky otevřené odborné semináře o jazyce Modelica. Letos namísto toho hostujeme mezinárodní konferenci Modelica 2017.

Modelica školení

Nabízíme školení v malých skupinkách (max. 10 účastníků) v našich prostorách v Praze. Základní intenzivní kurz je dvoudenní a pokrývá základy použití jazyku Modelica a práce s prostředím Dassault Systémes Dymola. Absolvent je schopen tvořit vlastní statické i dynamické, hierarchické modely a knihovny, orientuje se v kódu knihoven třetích stran a dokáže je modifikovat.

Pokud máte specifické představy o náplni, umístění či formátu kurzu, nebojte se nám ozvat.


Creative Connections Dymola partnership certification

Creative Connections s.r.o. je od roku 2015 oficiální školící partner Dassault Systémes pro prostředí Dymola pro Česko a Slovensko.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...

      Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.